Ảnh hưởng từ chiều cao của người mẹ và các kiểu tăng trưởng của trẻ

Ảnh hưởng từ chiều cao của người mẹ và các kiểu tăng trưởng của trẻ

Người mẹ cao hay thấp cũng ảnh hưởng ít tới đứa con. Đây được xem là di truyền về chiều cao, một đặc điểm có lợi cho đứa bé sau này.

Những kiểm nghiệm của những nhà nghiên cứu về chiều cao giữa mẹ-con và thu được những kết quả thú vị.

1. Mục tiêu:

Để kiểm tra mối liên hệ giữa chiều cao của người mẹ và sự tăng trưởng của trẻ trong 4 giai đoạn phát triển: trẻ nằm trong tử cung, trẻ đạt 2 tuổi, từ 2 tuổi đến giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành.

Mối liên hệ giữa chiều cao của người mẹ và sự tăng trưởng của trẻ

2. Phân tích nghiên cứu:

Phân tích tổng hợp chiều cao của người mẹ và chiều cao của đứa con bằng cách các nhà nghiên cứu nhờ 7630 cặp mẹ – con từ 5 nhóm người ở Brazil, Guatemala, Ấn Độ, Philippin và Nam Phi. Họ sử dụng các phương pháp đo lường chiều cao có điều kiện để kiểm soát cho tính cộng tuyến chiều cao theo thời gian. Chúng tôi ước tính mối liên hệ giữa chiều cao của đứa bé và chiều cao của người mẹ bằng cách sử dụng các mô hình hồi quy đa biến được điều chỉnh cho thu nhập hộ gia đình, giới tính trẻ em, thứ tự sinh và địa điểm nghiên cứu.

3. Những kết quả thu được:

Chiều cao của người mẹ liên quan đến cân nặng khi sinh và chiều cao của người mẹ – người con với điều kiện ở mỗi độ tuổi được khám. Sự kết hợp mạnh nhất với điều kiện chiều cao là dành cho người trưởng thành và 2 tuổi.

Tăng SD của trẻ sơ sinh trong nhóm 0.024 (95% CI: 0.021-0.028), SD tăng 0.037 (95% CI: 0.033-0.040) ở chiều cao điều kiện ở 2 năm, 0.025 ( 95% CI: 0.021-0.029 SD tăng chiều cao điều kiện trong MC, và 0.044 (95% CI: 0.040-0.048)

Tăng SD ở chiều cao có điều kiện ở tuổi trưởng thành Các bà mẹ ngắn (<150.1 cm) có nhiều khả năng có con tỷ lệ hiện nhiễm = 3,20 (KTC 95%: 2,80-3,60) và ở người lớn (tỷ lệ hiện nhiễm = 4,74, (95% CI: 4,13-5,44) Không có bằng chứng về sự không đồng nhất theo địa điểm hoặc giới tính.

4. Kết luận:

Chiều cao của người mẹ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tuyến tính của con cái trong giai đoạn phát triển. Những ảnh hưởng này có thể bao gồm các yếu tố di truyền và không di truyền, bao gồm các ảnh hưởng liên quan đến dinh dưỡng, liên quan đến tăng trưởng, ngăn cản sự đạt được tiềm năng về chiều cao di truyền ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Đối với những bé không được thừa hưởng sự cao lớn của người mẹ hoặc có gen di truyền thấp cũng có thể cải thiện được. Người mẹ có thể cho bé ăn những thức ăn có nhiều canxi và Vitamin D, cho trẻ phơi nắng trước 10h mỗi ngày để nhận lượng Vitamin D thiết yếu cho cơ thể, cho bé vận động ngoài trời nhiều để xương bé có độ đàn hồi và co dãn tốt và đặc biệt là dùng sữa tăng chiều cao cho bé.